کلید حل مشکلات جامعه به دست علوم انسانی است

کلید حل مشکلات جامعه به دست علوم انسانی است

۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۰ رویدادها خبر برگزیده
رضا نقی زاده مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارتباط آموزش و پژوهش اظهار کرد: همگرایی بین اجازی دانشگاه‌ها در حوزه کاری مدیران جدید و آموزش عالی در دنیا نقش زیادی دارد.
بنیه نوآوری در هر کشوری تابع توان پژوهش است

بنیه نوآوری در هر کشوری تابع توان پژوهش است

۰۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۸ رویدادها خبر برگزیده
رضا نقی زاده مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ارتباط پژوهش با فناوری اظهار کرد: بنیه فناوری و نوآوری در هر کشوری تابع توان پژوهشی است.
مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه فناوری و کارآفرینی دانشگاه را در یک بازه زمانی ۴ ساله بایستی حداقل به ۳ برابر شرایط فعلی ارتقاء دهیم

مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان و دانش آموختگان در حوزه فناوری و کارآفرینی دانشگاه را در یک بازه زمانی ۴ ساله بایستی حداقل به ۳ برابر شرایط فعلی ارتقاء دهیم

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۸ رویدادها خبر برگزیده
مشاور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در راستای اجرایی کردن سیاست فعالیت های پژوهشی با رویکرد نیازمحوری بنا داریم به پژوهشگران دوره دکتری روزانه دولتی حقوق پرداخت کنیم.