زمان تحول در نظام تحصیلات تکمیلی است

زمان تحول در نظام تحصیلات تکمیلی است

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۳ رویدادها خبر برگزیده
دکتر رضا نقی زاده مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: زمان تحول در نظام تحصیلات تکمیلی است.
جلسه تدوین سند اقدامات وزارت علوم در جهت تحقق بیانیه آینده دانشگاه ها در ایران جامعه محوری و کارآفرینی برگزار شد

جلسه تدوین سند اقدامات وزارت علوم در جهت تحقق بیانیه آینده دانشگاه ها در ایران جامعه محوری و کارآفرینی برگزار شد

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۲ رویدادها خبر برگزیده
جلسه تدوین سند اقدامات وزارت علوم در جهت تحقق بیانیه آینده دانشگاه ها در ایران جامعه محوری و کارآفرینی با حضور دکتر پریسا علیزاده، سرپرست معاونت پژوهشی مرکز، دکتر محمدجواد رسائی، مشاور رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات علمی مرکز، دکتر بهزاد سلطانی، دانشیار دانشگاه کاشان، دکتر بهروز زارعی کرگ‌آباد، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دکتر مژگان سمندرعلی اشتهاردی، عضو هیات علمی مرکز برگزار شد.
نشست "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" برگزار شد

نشست "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" برگزار شد

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۹ رویدادها خبر برگزیده
نشست "ارزش ها و سیاست های کلان حاکم بر دانشگاه های آینده" با حضور دکتر خسرو پیری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر یعقوب مهارتی، مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر رضا نقی زاده، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت فناوری و نوآوری و دکتر مژگان سمندی اشتهاردی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به صورت مجازی برگزار شد.